Startsida

Välkommen till hemsidan för Ab Svenska Småbruk i Österbotten.

Bolaget bildades 29 december 1917 och verkar i Svenska Österbotten. Bolagets främsta uppgift var då som det hette; fästa den svenska befolkningen i Finland vid jorden, genom att köpa upp jord och skogsmark och sedan sälja ut den till intresserade. Bolaget som nu har verkat i 100 år lever fortfarande ett aktivt liv samt förvaltar det kapital bolaget äger i olika form.

Gamla aktiebrev

Vi samlar in gamla aktiebrev och byter ut dem mot nya för att uppdatera aktuell aktiebok. Det utgavs sammanlagt 7481 aktier i bolaget. Dessa aktier är utspridda runt om i landet på ett stort antal aktieägare. De flesta äger 1-2 aktier och majoriteten finns i Österbotten. Största aktieägare i bolaget är Österbottens Svenska Lantbrukssällskap r.f. I detta nu har vi bytt ut nästan hälften av de gamla aktiebreven. Det finns fortfarande många aktiebrev på villovägar, bortglömda och också försvunna. Ni som kommer över gamla aktiebrev, hör av er.

Kontakta oss om du har frågor gällande aktiebrev.

Ta också kontakt med oss i andra ärenden som berör köp och försäljning av fast egendom.