Om företaget

Bolaget har till uppgift att verka för lantbrukets och därmed samhörande näringars gagn och förkovran med betoning på den svenskspråkiga befolkningen i Österbotten. Bolaget vill förverkliga sitt ändamål genom handel med åker och annan fast egendom samt aktier och andra värdepapper, informationsverksamhet rörande samhällsplanering och speciellt då markanvändning, stöda österbottniska organisationers deltagande i offentligt finansierade projekt samt andra åtgärder som stöder fortlevnaden av ett aktivt jordbruk i Svenska Österbotten.

Styrelsen

Namn Tel
Lars Ström, ordförande 0400-860077
Nils-Erik Ström, viceordförande 0500-161671
Meira-Pia Lohiluoma, medlem 050-5685515
Lars Kärkinen, medlem 0400-666954
Mats Källman, medlem 050-5111354
Carina Ahlnäs, kassör 010-839 2200
Tor-Erik Asplund, vd 010-839 2200

Du kan kontakta någon av styrelsen via telefon eller så skickar du epost via vår kontaktsida.

 

Den lagstadgade aktieägarförteckningen är skyddad i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

Tag gärna kontakt om det finns frågor!

FO-nummer 0183515-7