Integritetspolicy

Dataskyddsbeskrivning och cookies

Denna dataskyddsbeskrivning beskriver hur vi använder och skyddar den information du lämnar när du besöker sidan. Vi värnar om din personliga integritet, vilket innebär att vi alltid samlar in och hanterar personuppgifter ansvarsfullt med din integritet i åtanke.

Vi använder personuppgifter för att uppfylla våra lagstadgade och i kundavtalet överenskomna förpliktelser samt för att ge dig erbjudanden och rådgivning om våra produkter och tjänster.

I vår dataskyddsbeskrivning redogör vi mera detaljerat bl.a. för hurudana personuppgifter vi sparar, varifrån vi får information och till vad vi använder dem. Därtill berättar vi i vilka fall och på vilka grunder vi ger informationen vidare till tredje part och om den registrerades rättigheter till sina egna personuppgifter.

Om du har frågor om dataskyddet och personuppgifterna kan du kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du i avsnittet registeransvarig nedan.

Användningen av kakor (Cookies)

Kakor är textfiler placerade i din dators webbläsare för att samla in internetlogginformation och information om besökarnas beteende. Denna information hjälper oss analysera data om hemsidetrafiken och förbättra vår hemsida och anpassa den till kundens behov. Vi använder den här informationen för statistiskt analyseringssyfte och eventuellt för att rikta marknadsföringen.

Cookies används också för att hantera samma besökarsession medan du bläddrar mellan sidor på webbplatsen. Vi lagrar inte personuppgifter eller annan känslig information i kakorna.

Du kan ställa in din webbläsare för att inte acceptera cookies. Detta kan dock hindra dig från att dra full nytta av webbplatsen.

Användning av besöksstatistik och analytik

Den här webbplatsen använder Google Analytics. Analysverktyget från Google används för att utvärdera trafiken på webbplatsen. Det innebär att sammanställa rapporter över ditt beteende på webbplatsen för att vi ska kunna förbättra innehållet så det bättre motsvarar dina behov. Detta sker på ett anonymiserat sätt tack vare IP-maskering som bara använder en del av IP-adressen. Därför är det inte möjligt att spåra en identifierbar persons aktivitetsmönster på Internet. Insamlat data används enbart för statistiska ändamål på ett anonymiserat sätt. Google kommer inte att använda din förkortade IP-adress tillsammans med annan Google-data. Ett godkännande av webbspårning och analys kan återkallas när som helst. Ett tillägg till din webbläsare kan laddas ner från Googles webbplats och installeras.

Andra webbplatser

Vår webbsida kan innehålla länkar till andra webbsidor av intresse. Dock, har vi ingen kontroll över andra hemsidor när du väl lämnat vår. Därför kan vi inte hållas ansvariga för skydd eller sekretess av information du lämnar under besöket på andra webbplatser. Dessa sidor omfattas inte av detta sekretessavtal. Du bör vara vaksam och läsa varje sekretessavtal på den hemsida det gäller.

Dataskyddsbeskrivning

Den här dataskyddspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och skyddar dina personuppgifter. När vi skriver ”du” menar vi dig som aktieägare eller annan relevant person.

Grunderna för och ändamålen med behandlingen av personuppgifter

Vi använder personuppgifter för att uppfylla våra lagstadgade och överenskomna förpliktelser samt för att delge dig möteskallelse till bolagsstämma och annan bolagsinformation som bolaget skickar ut.

Vilken information samlar vi om dig?

Vi samlar in information om dig som är vår aktieägare i enlighet med aktiebolagslagen. Vi samlar också information när du kontaktar oss. Webbplatsanvändningsinformation samlas in med hjälp av cookies.

När du kontaktar oss behandlar vi följande personuppgifter:

  • Person- och kontaktinformation – namn, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.

När du inlett ett ägarförhållande behandlar vi följande personuppgifter:

  • Information om vilka aktier du äger – antal aktier och aktienummer.

Information insamlas för att vi skall kunna identifiera våra ägare och det är en förutsättning för att vi skall kunna kontakta dig, t ex, vid kallelse till bolagstämma, samt för utskick av övrig information om bolaget.

Vi lagrar ingen känslig information såsom personbeteckning (personnummer) och betal- eller kreditkortsnummer.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). I huvudsak använder vi oss av följande källor:

  • Adressuppgifter från vårt eget aktieägarregister.
  • Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.

Hur använder vi informationen om dig?

Information om dig används för att vi skall kunna identifiera våra ägare och för att vi skall kunna kontakta dig, t ex, vid kallelse till bolagstämma, samt för utskick av övrig information om bolaget.

Vi håller dina personuppgifter konfidentiella. Endast de av våra arbetstagare, som genom sitt arbete har rätt att behandla personuppgifter, har rätt att använda systemet innehållande personuppgifter. Förbudet mot att utnyttja och röja informationen gäller hela vår personal. Varje användare har ett personligt användarnamn och lösenord till systemet. Uppgifterna insamlas i databaser som är skyddade genom brandmurar, lösenord och andra tekniska åtgärder. Databaserna och säkerhetskopiorna av dem är belägna i låsta utrymmen och endast vissa på förhand utvalda personer har tillgång till utrymmena.

Vi instruerar vår personal som deltar i behandlingen av personuppgifter om korrekt behandling av personuppgifter. Dessutom säkerställer vi kontinuerligt personalens tillräckliga expertis.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vi delar normalt inte ut några personuppgifter till andra parter, men i särskilda fall kan vi komma att dela dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Det innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas.

Självständiga personuppgiftsansvariga som vi kan komma att dela dina personuppgifter med är:

  • Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
  • IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge lagrar vi informationen?

Vi lagrar din personliga information så länge du är aktieägare. Vi lagrar historiska ägaruppgifter i form av namn ock aktienummer så länge bolagets verksamhet fortgår.

Om du vill att dina personuppgifter ska tas bort, uppdateras eller ändras, vänligen kontakta oss.

Tillgång till din information och rättelse

Du har rätt att begära en kopia av den information vi upprätthåller om dig. Om du vill ha en kopia av några eller alla dina personuppgifter, vänligen mejla oss på tor-erik.asplund@agrolink.fi. Vi tillhandahåller denna information kostnadsfritt.

Vi vill se till att dina personuppgifter är korrekta och aktuella. Du kan be oss att korrigera eller ta bort information som du tycker är felaktig.

Ändringar i vår Dataskyddsbeskrivning

Vi håller vår dataskyddsbeskrivning under regelbunden granskning och förbehåller oss därför rätten att ändra denna dataskyddsbeskrivning genom att meddela om detta på vår webbplats. Vi följer EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Denna dataskyddsbeskrivning uppdaterades senast den 26 februari 2019.

Registeransvarig

Ab Svenska Småbruk i Österbotten
Fo-nummer: 0183515-7
Handelsesplanaden 16 D
65100 Vasa
FINLAND

Hur kontaktar du oss?

Kontakta oss om du har några frågor om vår dataskyddsbeskrivning eller information vi håller om dig:

Via e-post: tor-erik.asplund@agrolink.fi eller skriv till oss på ovanstående adress (registeransvarig).